fbpx
Nyt om Frankrig

Det er tid til at finde buskrydderen frem

I Frankrig har mange boligejere pligt til at buskrydde omkring deres ejendom
I Frankrig har mange boligejere pligt til at buskrydde omkring deres ejendom for at mindske risikoen for naturbrande. Foto: Anna Skliarenko, istockphoto

Har man i Frankrig ejendom i et skovområde eller naturområde, er der krav om at man skal sørge for at rydde bevoksningen omkring sin ejendom for at mindske risikoen for brand. De mange skov- og naturbrande i 2022 viser vigtigheden af mindske risikoen for naturbrand – ikke mindst som tørkesituationen her i foråret allerede har udviklet sig.

I en radius af 50 meter (nogle steder op til 100 meter) omkring ejendommen skal mængden af bevoksning reduceres. Alle ejendomme der ligger i en afstand af 200 meter fra skov, hede, mose, krat mm. er omfattet af lovkravet om at buskrydde og holde bevoksningen nede. Det er de enkelte kommuner, der er forpligtiget til at kontrollere, at arbejdet udføres. Man kan undersøge, om ens ejendom ligger i et område med pligt til buskrydning via denne hjemmeside https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/debroussaillement eller på det lokale rådhus.

Manglende buskrydning og renhold af grunden, kan straffes med bøde.