fbpx
Nyt om Frankrig

Franskmændene bliver rigere – men uligheden er stor

Villefranche-sur-mer. (foto: StockByM/iStockphoto)

De seneste tal om franskmændenes formue fra Banque de France tegner et billede af en stadig mere velbeslået befolkning – i hvert fald hvad angår de øverste samfundslag. Fra 2009 til 2021 oplevede alle husholdningskategorier en mærkbar stigning i nettoformuen, primært drevet af værdistigninger i fast ejendom, som især kom de 60 pct. mest velstående husholdninger til gode.

På trods af den generelle stigning i formue, er fordelingen fortsat skæv: De 10 pct. rigeste husholdninger ejer over halvdelen af den samlede formue, mens de 50 pct. mindst velstående kun sidder på 5 pct. af værdierne. Det bidrager til udviklingen, at de mest velhavende har deres penge investeret, mens de fattigere hovedsageligt har pengene stående i banken, og i mindre grad i fast ejendom.

Selvom ulighederne i formue er blevet lidt mere udtalte siden 2009, er de forblevet relativt stabile efter 2019, på trods af økonomiske rystelser såsom pandemien og inflation. I europæisk sammenligning er Frankrig dog ikke et specielt ulige samfund, snarere en smule mindre ulige end gennemsnittet.