fbpx
Nyt om Frankrig

La rentrée 2023 – skolestarten nærmer sig

Årets skolestart nærmer sig
Årets skolestart nærmer sig. Foto: SerrNovik, istockphoto

”La rentrée” – skolestarten – nærmer sig i Frankrig. 11.997.900 franske skoleelever fra børnehaveklasse til 3.g i gymnasiet har første skoledag mandag den 4. september 2023. Taskerne er pakket, og skrivehæfter, bøger og diverse skolematerialer er indkøbt af forældrene.

De mange skoleelever møder i år ind til større ændringer i skolesystemet. Fra i år skal tilegnelsen af grundlæggende viden nemlig styrkes, og i den forbindelse øges antallet af nationale test. I Collège (udskolingen) vil der blive indført en fordybelsestime i enten matematik eller fransk i første omgang i sjette. Desuden bliver det obligatorisk, at eleverne får lektier for i grundskolen. Det skal lette overgangen fra grundskole til Collège. I gymnasiet bliver matematik genindført som et kernefag uanset linje.

Indsatsen mod mobning og chikane øges. Det bliver reguleret ved lov og kan fremover i yderste konsekvens straffes som andre lovovertrædelser. Der bliver oprettet hotlines for både elever og skoler, igangsat yderligere efteruddannelse til lærerne, så de bedre kan skride ind mod mobning og chikane. Det bliver fra dette skoleår også muligt for skoleledelsen at flytte en elev, som trods pædagogiske foranstaltninger fortsætter med at mobbe sine klassekammerater, til en anden af kommunens skoler uanset om forældrene ønsker det.

Kunst og kultur skal også mere i fokus. Eleverne i 5. og 6. klasse får et kulturpas, som giver lærerne mulighed for i højere grad at bruge kunst og kultur i undervisningen.

Det nationale uddannelsesbudget øges med 3,6 milliarder euro i 2023. Det skal blandt andet sikre, at alle læreres engagement anerkendes med en lønstigning på mindst 100 euro netto om måneden.

De franske skolebørn har færre skoledage og færre skoletimer end de danske børn. I Danmark er der ca. 200 skoledage på et år – mod 180 skoledage i Frankrig. I indskolingen har de danske skolebørn 1000 undervisningstimer på et år, i Frankrig er antallet af skoletimer 864. I udskolingen har danske skolebørn 1200 undervisningstimer, i Frankrig er antallet 968 undervisningstimer.

Tallene er opgjort af European Commission/EACEA/Eurydice, 2023. Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2022/2023. Eurydice – Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union.