fbpx
Udsigten fra toppen af Choungui-bjerget på Mayotte (foto: aymeric bein)
Nyt om Frankrig

Mayotte skal undtages fra fødselsret

Det er et gammelt princip i fransk ret, tilbage fra før revolutionen, at børn som fødes i Frankrig får ret til at blive franskmænd som voksne. Men nu vil regeringen lave en undtagelse i ø-departementet Mayotte, der ligger nordvest for Madagaskar i forbindelse med øgruppen Comorerne, som Mayotte tidligere var en del af.

Netop fra Comorerne sker en stor indvandring til Mayotte, med hundredevis af bådflygtninge dagligt, som anses for at være en af hovedårsagerne til de nuværende uroligheder på øen. Kun omkring halvdelen af Mayottes ca. 300.000 indbyggere har fransk pas. Denne ukontrollerede indvandring er motivationen bag regeringens ønske om at begrænse retten til at lave franske børn, hvis bare man lige kan time et ophold på øen med en fødsel, for heri ligger meget af øens attraktion for migranterne, ræsonnerer regeringen.

I praksis er der på Mayotte allerede begrænsninger i fødselsretten, som på fransk hedder “droit du sol” (på latin ‘jus soli’, og på dansk taler man desuden om ‘territorialprincippet’). Siden 2019 har det været et krav, at barnets forældre, hvis ikke mindst en af dem er franske, skal have opholdt sig på øen uafbrudt i mindst tre måneder inden fødslen, og det har allerede reduceret problemet betragteligt.

En regulær fratagelse af retten er en større konstitutionel sag, som møder modstand fra venstrefløjen. Man frygter bl.a., at ændringen få mere generelle konsekvenser for territorialprincippet i hele Frankrig. Stærke kræfter på højrefløjen ser nemlig gerne et generelt opgør med territorialprincippet.

Regeringen forventes at fremsætte et hastelovforslag inden sommer.