fbpx
Politik

Slut med dobbeltbeskatning

Slut med dobbeltbeskatning
Den længe ventede nye dobbeltbeskatningsaftale vil gøre tilværelsen nemmere for danskere i Frankrig.
En ny dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Frankrig er endelig kommet i stand 13 år efter opsigelsen af den gamle aftale. En ny aftale skal gælde fra 2023.

Kort før La France gik i trykken indkom en nyhed, som formentlig vil glæde danske pensionister, der har valgt at bosætte sig i Frankrig. Efter længere tids forhandlinger er en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst underskrevet af den danske og franske regering.

Den tidligere dobbeltbeskatningsaftale blev opsagt af Danmark i 2008 med den begrundelse, at kun Frankrig – efter den daværende aftale – kunne beskatte pensioner udbetalt fra Danmark, selv om pensionerne ved indbetaling var finansieret af den danske stat via skatte-fradrag. Blandt de praktiske konsekvenser for danske pensionister bosat i Frankrig har været, at indkomst ofte er blevet dobbeltbeskattet, idet både Frankrig og Danmark har beskattet pensionen. Samtidig har de administrative byrder forbundet med efterfølgende at forsøge at få dobbeltbeskatningen reduceret været ganske store.

“Med den nye aftale kan danske pensioner udbetalt til pensionister, der bor i Frankrig, fremover beskattes i Danmark. Til gengæld tages der højde for den skat, der betales af pensionen i Frankrig ved opgørelsen af den danske skat. Skattesatsen er lavere i Frankrig end i Danmark, og det skønnes, at Danmark kan beholde en væsentlig andel af skatteprovenuet fra pensionsudbetalingerne. Samtidig sikres det, at der ikke vil være en skattemæssig fordel ved at flytte til Frankrig med sin pension, da pensionen fortsat vil blive beskattet i Danmark,” skriver det danske skatteministerium i en pressemeddelelse.

DESUDEN NÆVNES DET, at danske virksomheder i Frankrig får færre administrative byrder og forbedrede vilkår i samhandlen med franske virksomheder, “der er på niveau med de vilkår, som deres konkurrenter fra andre lande bliver mødt med i Frankrig.” Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvilke forbedringer der konkret er tale om. Frankrig var i 2020 det land i Europa, som danske virksomheder investerede flest penge i. Der findes over 400 datterselskaber af danske virksomheder i Frankrig, med samlet over 40.000 ansatte.

Hos Dansk Erhverv mødes nyheden med glæde. Den manglende beskatningsaftale er helt sikkert gået ud over investeringer og samhandelen mellem Danmark og Frankrig, lyder det fra skattepolitisk chef Jacob Ravn, ligeledes i en pressemeddelelse. 

“Lektien af dette er, at man ikke skal opsige beskatningsaftaler. Det er aftaler, som er vigtige for både borgere og virksomheder, og derfor skal vi have flere af dem,” mener Jacob Ravn.

DEN NYE OVERENSKOMST har været ventet med spænding. Forhandlingerne har stået på siden 2017, og i 2019 udsendte Skatteministeriet en pressemeddelelse om en principerklæring med Frankrig om beskatning af pensioner. Senere oplyste ministeriet, at man håbede på en ny aftale med virkning fra 1. januar 2022. Dette mål blev ikke nået.

Før dobbeltbeskatningsaftalen kan træde i kraft skal den ratificeres af begge lande. Som udgangspunkt gælder aftalen fra begyndelsen af det kalenderår som følger efter begge landes ratifikation. Ifølge Skatteministeriet er målet nu, at den nye overenskomst vil kunne få virkning fra 1. januar 2023. Franskmændene nævner i deres pressemeddelelse ikke en konkret dato.

La France følger op på den nye aftales betydning for danskere bosat i Frankrig i de kommende numre.