fbpx
Nyt om Frankrig

Tørken i Frankrig giver landet problemer

Udtørrede floder og søer
Udtørrede floder og søer er det synlige tegn på vandmanglen i Frankrig. Foto: Philippe Fritsch, istockphoto

Frankrig var i 2022 mærket af store problemer med tørke og meget lave niveauer af grundvand. Nu viser den nyeste rapport fra miljøministeriets kontor for geoscience (BRGM), at problemerne allerede nu er større end samme tidspunkt sidste år. Derfor er der indført restriktioner på vandforbruget i flere områder i Frankrig. Flere steder er det den længste sammenhængende tørkeperiode siden fransk meteorologisk institut begyndte at overvåge jordfugtigheden i 1959.

80% af grundvandsreserverne er ifølge BRGM’s rapport moderat til meget lave. I marts 2022 var det under 50% af grundvandsreserverne, der var så lave. Det er især de meget lave nedbørsmængder i 2022 og her i starten af 2023, der har givet de store problemer med vandmangel. Stiger nedbørsmængden ikke her i foråret, vil grundvandsniveauet fortsætte med at falde. 

Sæsonprognoserne fra fransk meteorologisk institut for foråret viser ingen tegn på store mængder nedbør. I stedet forventes temperaturen at være over normalen i hele Frankrig. Det tyder på, at grundvandsniveauet vil falde yderligere. Samtidig er jorden mange steder så tør, at vandet blot løber af og fordamper fremfor at trænge ned i jorden.

Flere steder er der allerede indført krav om, at vandforbruget skal nedsættes med op til 50% både for private og virksomheder. Vanding i private haver er forbudt, private pools må ikke fyldes, biler må ikke vaskes (undtagen i vaskehaller med genanvendelse af vandet), husfacader og terrasser må ikke vaskes, brusere på stranden lukkes, offentlige grønne områder må ikke vandes etc. Overtrædes forbuddet risikeres en bøde på 1500 €.

I Perpignan har man forsøgt sig med en religiøs procession med landmændenes skytshelgen Saint Gaudérc i floden Têt. På initiativ af en katolsk landmand samledes ca. 1000 borgere i et stort optog gennem byen. Om det gavner grundvandsniveauet, må tiden vise.