fbpx
Der er store problemer med utætte vandrør og et stort vandspild i Frankrig - 20% af drikkevandet tabes undervejs til forbrugerne.
Der er store problemer med utætte vandrør og et stort vandspild i Frankrig - 20% af drikkevandet tabes undervejs til forbrugerne. Foto: diatrezor, istockphoto
Nyt om Frankrig

Vandspildet er til diskussion i Frankrig

Tørken fortsætter i Frankrig og dermed øges fokus på vandforbruget. Flere områder er nu i højeste kriseniveau, hvilket betyder at vandforbruget skal nedsættes markant. Det er forbudt at vande, vaske bil, fylde og efterfylde svømmebassiner, børnene må ikke lege med vand, brusere på stranden er lukket – og landbruget og industrien skal nedsætte deres vandforbrug meget markant.

Diskussionerne om rimeligheden af begrænsningerne – og hvem der skal rammes hårdest – er begyndt. Skal det være landbruget eller turisterne? Og hvorfor må et stort badeland fortsat fylde vandrutchebanerne, når de lokale ikke må vande deres egne tomatplanter og glædes over at høste hjemmedyrket grønt?

Og nu begynder snakken om det generelle vandspild i rørene også at brede sig. Der har ikke været tilstrækkeligt fokus på vedligehold af vandrør i Frankrig, økonomien har nok også spillet ind. De hårdest ramte kommuner spilder op mod 50% af vandet allerede inden det når frem til forbrugernes vandhaner – på landsplan tabes 20% af vandet inden det når frem til forbrugerne ifølge Eaufrance. Hvad hjælper det så at stoppe med at vande sine sommerblomstrer, spørger nogle.

Til sammenligning er vandtabet i vandrørene i Danmark på landsplan opgjort til 7,8% ifølge Miljøministeriet. Har et vandværk et vandtab på over 10%, skal vandværket betale en strafafgift til staten. Det er med til, at vandværkerne har et stort fokus på at mindske vandtabet.

Myndighederne i Frankrig har netop udgivet en vandplan, som skal sætte fokus på problemerne med vandmangel og vandspild. Der afsættes et stort beløb til arbejdet med at renovere vandrørene. Men det vil jo tage lang tid, at få renoveret alle landets vandrør.